• Bilde
    Case studies

    Case-studier

Akvakultur
Aquaculture
For mer enn ti år siden hadde Garware technical Fibres Ltd. en visjon om at akvakultursegmentet først og fremst skulle arbeide med bærekraftige løsninger for fiskeoppdrettsnæringen.
Med en voksende befolkning øker behovet for mat over hele kloden, samtidig som landarealet minker. Akvakultur er derfor i ferd med å bli en av de raskest voksende sektorene i næringsmiddelindustrien. Et av de viktigste produktene som kreves for denne næringen, bortsett fra fisken og fôret, er merdene som "huser" fisken i flere måneder. De viktigste utfordringene i oppdrettsmarkedet er rømming, håndtering av begroing, rovdyr, håndtering av lakselus og bærekraft.