• Videofil

    Bærekraft

For mer enn ti år siden satte vi en visjon for selskapet om å jobbe primært med bærekraftige løsninger.

Mål for bærekraft

Mål for bærekraft

Bærekraftige løsninger

 
 
 
 
Banebrytende bærekraftige løsninger for grønn oppdrettsnæring
 
GTFL Sapphire PE Nets Solutions
våre Sapphire PE Nets-produkter, økt beskyttelse av lakseoppdrettsanlegg fører til nedgang i antall avlivninger i sjøen 31 % færre seler avlivet
Seal Pro Products
31%
færre seler avlivet
En lakseoppdretter melder om en nedgang i antall seler som avlives etter å ha tatt i bruk nye nett for å holde dem borte fra fisken.
Seal Pro Netting
for svært god kuttmotstand og stivhet
Scottish Sea Farms (SSF) opplyser at det nye Sea Pro-nettet har blitt testet ved oppdrettsanleggene på Orknøyene. Siden den ble installert i 2016, SSF ikke vært nødvendig med noen avlivning der.
.
GTFL V2 - Bærekraftige løsninger for bunnstoffbehandling
Redusert kobberpåvirkning på miljøet
Seal Pro Products
~3400 kilos
reduksjon av kobber med vår V2-not
Hvis vi regner med at 100% av kobberet slippes ut i miljøet i løpet av notposens levetid, vil V2-notposen føre til en reduksjon på ca.~3400kilo kobber sammenlignet med AF-malt nylonnot.
13600 metric ton
reduksjon av kobber i miljøet
Hvis vi antar 4000at det til enhver tid brukes merder i Norge til oppdrett av laks, og hvis alle 4000merdene erstattes med V2-nøter, vil den totale effekten i form av reduksjon av kobber i miljøet være 13600 tonn kobber.
.
Utprøving av bransjens første sertifiserte biobaserte merdenett i New Zealand
Seal Pro Products
~70%
reduksjon i klimagassutslipp
Opptil 70% reduksjon i klimagassutslipp sammenlignet med vanlige oppdrettsmerder.
.

Bedriftsinitiativer