X12 Lice Shield er et ikke-farmakologisk verktøy for å forhindre at lakselus kommer inn i oppdrettsmerdene. Det er et innovativt spesialstoff som hindrer lakselus og larver i å komme inn i merden, samtidig som det tillater vanngjennomstrømning så lenge stoffet holdes rent.
Vi introduserer X12 V2-luseskjold – den ultimate løsningen for å hindre lakselus i oppdrettsmerder i Norge, Chile, Canada, Skottland og Island. Vårt innovative spesialstoff fungerer som et ikke-farmakologisk verktøy og gir en effektiv barriere mot lakselus og larver, samtidig som vannet kan strømme fritt så lenge stoffet holdes rent.

Med vår V2-teknologi forsinkes begroingen, og rengjøringsfrekvensen reduseres med 50 prosent, noe som sparer deg for tid og penger. Våre materialer av høy kvalitet og vårt spesialkonstruerte design gjør X12 V2-luseskjold til en pålitelig og kostnadseffektiv løsning for forebygging av lakselus i din akvakulturvirksomhet.

Ikke la lakselus skade fiskebestanden og fortjenesten. Invester i X12 V2-luseskjold i dag og opplev tryggheten som følger når du vet at oppdrettsvirksomheten din er beskyttet.
Vi introduserer X12 AB-skjold – den ultimate løsningen for å blokkere mikroalger, plankton og lakselus fra å komme inn i laksens oppdrettsmerder i Canada og Chile. Vårt innovative halvlukkede merdsystem bruker et spesialstoff for å gi en effektiv barriere mot mikroalger, samtidig som vannet kan strømme fritt så lenge stoffet holdes rent.

Med sin høye slitestyrke er X12 AB-skjold en langvarig og pålitelig løsning for forebygging av lakselus og mikroalger i din akvakulturvirksomhet. Produktet er designet for å frigjøre så små mengder mikroplast som mulig, noe som gjør det til et miljøvennlig valg for virksomheten.

Rengjøring av produktet er enkelt, noe som gjør vedlikehold enkelt og problemfritt. Ikke la mikroalger og lakselus skade fiskebestanden og fortjenesten. Invester i X12 AB-skjold i dag og opplev tryggheten som følger med å vite at akvakulturvirksomheten er beskyttet.
Vi introduserer Garwares presenning for behandling i lakselusbad – den ultimate løsningen for avlusing av laks i Norge, Skottland, Chile og Canada. Våre badebehandlingspresenninger er spesialprodusert i forskjellige former, for eksempel flat, konisk, firkantet eller rektangulær, avhengig av nødvendig struktur og krav.

Presenningene våre er spesielt utviklet for kjemoterapeutiske behandlinger som hydrogenperoksid og gir en trygg og effektiv måte å bekjempe lakselus og andre parasitter på. Med høy slitestyrke og lang levetid er Garwares presenning for behandling i lakselusbad en pålitelig og kostnadseffektiv løsning for avlusing av fiskebestanden din.

Produktet er enkelt å bruke og rengjøre, noe som gjør vedlikehold enkelt og problemfritt. Ikke la lakselus og andre parasitter skade fiskebestanden og fortjenesten. Invester i Garwares presenning for behandling i lakselusbad i dag og opplev tryggheten som følger det å vite at oppdrettsvirksomheten er beskyttet.