Videofil

Akvakultur

Tilbyr innovative løsninger for å løse dagens utfordringer i oppdrettsnæringen.

Oppbevaring og beskyttelse av dine mest verdifulle eiendeler.
14600
Aquanett og merder solgt
25+
Land som dekkes
8000+
Solgte HDPE-merder