Mining, Oil & Gas, Energy

Garware Dewatering Bags er en pålitelig og kostnadseffektiv løsning for steder som ønsker å fjerne sediment eller silt fra utslippet. Designet som sedimentfilterposer, tilbyr de enkel installasjon og enkel bruk for avrenning av regnvann, avvanning eller filtreringsprosesser. Disse posene er spesielt designet for å fange slam og sediment, noe som gir rask og problemfri avhending. Stol på Garware Dewatering Bags for å effektivt dekke behovet for fjerning av sediment og slam.
Sadelposer, også kjent som anti-oppdriftsposer, er et system bestående av et par geotekstilposer forbundet med en stropp som er plassert over underjordiske rørledninger, spesielt i gass- og petroleumskonstruksjoner. Sadelposene arbeider for å motvirke oppdriftskrefter og bidra til å forhindre at rørledningene flyter til overflaten.