• Bilde
    Investors

    Investorer

Garware markedsledelse

Ustoppelig i motgang

I tråd med mottoet « Better Ideas in Action » reagerte Garware Technical Fibres Ltd. (GTFL) raskt og nyskapende på de mange utfordringene som næringslivet globalt sto overfor i regnskapsåret 2021–2022 . Av hensyn til medarbeidernes helse og velferd økte selskapet driften etter at nedstengningen ble opphevet for å sikre at vi oppfylte forpliktelsene våre.
Fremragende internasjonale resultater
Globalt salg utgjør en stor del av selskapets omsetning, og denne utviklingen ble opprettholdt i regnskapsåret 2021–2022 til tross for store utfordringer i forsyningskjeden. Selskapet hadde en omsetning på 7,71 milliarder rupi fra internasjonale markeder, noe som utgjorde 65 prosent av konsernets totale omsetning.
Partner i utvikling av infrastruktur
Gjennom sine geosyntetiske løsninger spiller GTFL en avgjørende rolle i utviklingen av infrastruktur og miljøvern. I India er fokussektorene vei og jernbane, og der leverer selskapet velprøvde løsninger for å vern av skråninger, kontroll av erosjon og motvirkningav jordskred.
Fokus på innovasjon
Ved utgangen av regnskapsåret 2021–2022 ble det søkt om mer enn 75 patenter på verdensbasis, og 23 patenter ble mottatt. I regnskapsåret 2021–2022 sto GTFLs banebrytende løsninger for ca. 20 prosent av selskapets omsetning.
Topp 3
globale aktører innen teknisk tekstil
47
strålende år med erfaring og god arv
75+
land har et stadig økende globalt fotavtrykk fra Garware.
16.33%
økning i forhold til fjorårets ortjeneste før skatt