Enkeltpunkts fortøyningssystem

Single Point Mooring (SPM) fungerer som et bindeledd mellom landanlegg og tankskip for lasting eller lossing av flytende last. SPM gir fordeler som muligheten til å håndtere ekstra store skip, krever ikke at skipene kommer til havnen og sparer dermed drivstoff og tid, skip med stort dypgående kan enkelt fortøyes, og store mengder last kan enkelt håndteres.